ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา กอมขม
กอมขม
Picrasma javanica Blume
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Simaroubaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Picrasma javanica Blume
 
  ชื่อไทย กอมขม
 
  ชื่อท้องถิ่น บะกอมขม(คนเมือง)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ ไม้ยืนต้นขนาดกลาง สูงได้ถึง 20 เมตร
 
  ใบ ใบเป็นใบประกอบแบบขนนก เรียงสลับ ใบย่อย 3-7 ใบ รูปรีแกมขอบขนาน ขอบใบเรียบ โคนใบมน ปลายใบแหลมกว้าง 1.5-2.5 ซม. ยาว 4.5-7 ซม.
 
  ดอก ดอกสีครีมถึงสีเขียว ออกเป็นช่อที่ซอกใบ แยกเพศ อยู่บนต้นเดียวกัน ดอกย่อยมีกลีบรองดอกขนาดใหญ่เห็นชัดเจน รูปมน ติดอยู่จนเป็นผล
 
  ผล ผลเป็นผลสด รูปค่อนข้างกลม สุกสีดำ ผิวมัน ขนาด 0.8-1 ซม.
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ใบและเปลือกต้น ต้มน้ำอาบรักษาอาการคันตามตัว หรือผื่นคัน(คนเมือง)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง