ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา สนสามใบ
สนสามใบ
Pinus kesiya Royle ex Gordon
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Pinaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Pinus kesiya Royle ex Gordon
 
  ชื่อไทย สนสามใบ
 
  ชื่อท้องถิ่น ทู(ม้ง)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ ไม้ต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สุง 10-30 เมตร โตวัดรอบ 30-40 เมตร ลำต้นเปลาตรง เรือนยอดที่สมบูรณ์จะเป็นพุ่มกลม เปลือกสีน้ำตาล ล่อนเป็นสะเก็ดตื้นๆ รูปตาข่าย ใบเล็กยาวเรียว รูปเข็ม ออกเป็นกระจุก กระจุกละ 3 ใบ ยาว 10-25 ซม. ดอกออกเป็นช่อ ดอกเพศผู้จะออกเป็นช่อสีเหลืองแบบหางกระรอกบริเวณใกล้ๆ ปลายกิ่ง ช่อหนึ่งๆ ยาว 2-4 ซม. ดอกเพศเมียจะออกเดี่ยวๆ หรืออย่างมากไม่เกิน 3 ดอกตามกิ่ง ผลเป็นโคน ลักษณะเป็นก้อนแข็ง โคนป้อมปลายสอบ ขนาดกว้าง 5-8 ซม. เมื่อแก่จะแยกออกเป็นกลีบแข็ง ตอนโคนกลีบยังคงติดอยู่กับแกนกลางของผล ก้านผลยาวประมาณ 0.5 ซม. เมล็ดรูปรีๆ มีครีบบางๆ
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - เนื้อไม้ ใช้เป็นเชื้อเพลิง จุดไฟ(ม้ง)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ ในประเทศไทยพบขึ้นเป็นกลุ่มๆ บนเขาหรือเนินเขา ที่ความสูงตั้งแต่ 800-1,400 เมตร จากระดับน้ำทะเล ออกดอกเดือนพฤศจิกายน-มกราคม ติดผลเดือนธันวาคม-มีนาคม
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง