ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา สนสองใบ
สนสองใบ
Pinus merkusii Jungh.
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Pinaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Pinus merkusii Jungh.
 
  ชื่อไทย สนสองใบ
 
  ชื่อท้องถิ่น ลำนาล,ลำน่าล์(ลั้วะ)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ ไม้ต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สูง 10-30 เมตร โตวัดรอบ 30-40 ซม. ไม่ผลัดใบ ลำต้นเปลาตรง เรือนยอดเป็นพุ่มกลม แตกกิ่งต่ำกว่าสนสามใบ เปลือกสีน้ำตาลปนดำ เป็นร่องลึกและเป็นสะเก็ดหนาๆ แข็งมาก ใบยาวเรียวเป็นรูปเข็ม ออกเป็นกระจุกๆ ละ 2 ใบ ขนาด 15-25 ซม. ดอกเพศผู้จะออกเป็นช่อสีเหลืองแบบหางกระรอก ติดเป็นกลุ่มบริเวณใกล้ปลายกิ่ง ช่อหนึ่งๆ ยาว 2-4 ซม. ดอกเพศเมียจะออกชิดติดกิ่งถัดเข้ามา มักออกเป็นดอกเดี่ยวๆ หรือเป็นคู่ ผลเป็นโคน ส่วนฐานป้อม ปลายสอบขนาด 5-8 ซม. เมื่อผลแก่จัดจะแตกออกเป็นกลีบแข็ง ยังคงติดอยู่กับแกนกลางของผล ก้านผลยาวประมาณ 1 ซม. เมล็ดรูปรีแบนและมีครีบบางๆ สีขาว
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - เนื้อไม้ ใช้ทำเสาบ้าน(ลั้วะ)
- เนื้อไม้ ใช้ทำฟืน(ลั้วะ)
ใบ ใช้มัดโคนเสาหลองข้าวกันหนูขึ้น(ลั้วะ)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง