ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา เจะเหล่า/ ผักเปี๊ยะ
เจะเหล่า/ ผักเปี๊ยะ
Piper sp.1
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Piperaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Piper sp.1
 
  ชื่อไทย -
 
  ชื่อท้องถิ่น เจะเหล่า/ ผักเปี๊ยะ(เมี่ยน)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ -
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ใบ รับประทานกับลาบหรือประกอบอาหารเช่นใช้ใส่แกง หน่อไม้หรือหน่ออ่อนของต้นลูกชิด แกงแค(เมี่ยน)
- ใบ ตำกับข้าวสารสำหรับใช้ในการทำแป้งเหล้า ช่วยให้มีกลิ่นหอม(เมี่ยน)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง