ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา จะค้าน
จะค้าน
Piper sp.11
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Piperaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Piper sp.11
 
  ชื่อไทย จะค้าน
 
  ชื่อท้องถิ่น กุ่ยแหย่เหละ(กะเหรี่ยงแดง)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ -
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ใบและยอดอ่อน นำไปประกอบอาหาร เช่น แกง(กะเหรี่ยงแดง)
- ราก ต้มน้ำดื่มรักษาโรคกระเพาะ(กะเหรี่ยงแดง)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง