ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา จะค้าน
จะค้าน
Piper sp.12
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Piperaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Piper sp.12
 
  ชื่อไทย -
 
  ชื่อท้องถิ่น จะค้าน(ไทใหญ่)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ -
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ใบใส่ในแกงปลา แกง เผ็ด(ไทใหญ่)
- เนื้อไม้ ต้มน้ำดื่มเพื่อใช้บำรุงกำลัง(ไทใหญ่)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง