ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา หางเย็นดง
หางเย็นดง
Piper sp.4
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Piperaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Piper sp.4
 
  ชื่อไทย -
 
  ชื่อท้องถิ่น หางเย็นดง(ลั้วะ)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ -
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ทั้งต้น ใช้ผสมกับผักสี่ทิศต้นคายและสะปายจ๊างต้มน้ำดื่มหรือดองเหล้า แก้อาการท้องอืด เป็นยาบำรุง หรือแก้อาการเจ็บหลังเจ็บเอว(ลั้วะ)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง