ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา บ่ะสะลู,บ่ะลู,บะสะลู,ผักอีโละ
บ่ะสะลู,บ่ะลู,บะสะลู,ผักอีโละ
Piper sp.8
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Piperaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Piper sp.8
 
  ชื่อไทย -
 
  ชื่อท้องถิ่น บ่ะสะลู,บ่ะลู,บะสะลู,ผักอีโละ(ลั้วะ)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ -
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ยอดและใบอ่อน รับประทานเป็นผักจิ้มน้ำพริกหรือนำไปประกอบอาหาร เช่น แกงใส่ปู หรือแกงหัวปลี(ลั้วะ)
ใบ นำไปนึ่งหรือหมกไฟกิน(ลั้วะ)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง