ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา มะขม, บะขม
มะขม, บะขม
Pittosporopsis kerrii Craib
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Icacinaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Pittosporopsis kerrii Craib
 
  ชื่อไทย มะขม, บะขม
 
  ชื่อท้องถิ่น บะขม(คนเมือง), มะขม, มักยัง(ขมุ)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ มะขมเป็นไม้พุ่มหรือไม้ต้นผลัดใบ สูง 8 เมตร เปลือกเรียบสีน้ำตาล มีช่องอากาศกระจายทั่วไป
 
  ใบ ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปรี กว้าง 4-7 ซม. ยาว 10-21 ซม. ปลายใบเรียวแหลม โคนสอบ ขอบเรียบ ผิวใบสีเขียวเข้มเป็นมัน ยอดอ่อนสีแดง
 
  ดอก ช่อดอกกระจุกกลม ออกที่ซอกใบและปลายกิ่ง โคนกลีบเลี้ยงเชื่อมติดกัน ปลายแยก 5 แฉก กลีบดอก 5 กลีบ
 
  ผล ผลสด รูปทรงกลม เมล็ดเดียว แข็ง มีสีขาว
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - เมล็ด เอามาต้มกินเนื้อข้างใน มีรสขม กินกับข้าวเหนียว หรือลาบเมล็ด(คนเมือง)
ผล ต้มสุกแล้วนำเนื้อในเมล็ดมารับประทานหรือกินกับข้าว(ขมุ)
- เมล็ด มีสรรพคุณเป็นยาระบาย(คนเมือง)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
เกรียงไกรและคณะ. 2551. พืชอาหารและสมุนไพรท้องถิ่นบนพื้นที่สูง ชุดที่ 1 บ้านปางมะโอ. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน). 190 หน้า
 
  สภาพนิเวศ ชอบขึ้นในป่าดิบ แสงแดดรำไร
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง