ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา เจตมูลเพลิงแดง, ปิดปิวแดง
เจตมูลเพลิงแดง, ปิดปิวแดง
Plumbago indica L.
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Plumbaginaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Plumbago indica L.
 
  ชื่อไทย เจตมูลเพลิงแดง, ปิดปิวแดง
 
  ชื่อท้องถิ่น - ตอชูกวอ(กะเหรี่ยงเชียงใหม่), ปิดปิวแดง(คนเมือง) - ปิดปิวแดง (ภาคเหนือ) ไฟใต้ดิน (ภาคใต้) [5]
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ - ไม้พุ่มขนาดเล็ก
ใบ เดี่ยวเรียงสลับ
ดอก ออกที่ง่ามใบและปลายกิ่ง สีแดง
ผล แห้งแตก [5]
 
  ใบ ใบ เดี่ยวเรียงสลับ
 
  ดอก ดอก ออกที่ง่ามใบและปลายกิ่ง สีแดง
 
  ผล ผล แห้งแตก [5]
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ใบ ตำแล้วนำไปพอกบริเวณที่โดนตัวบุ้งทำให้คัน (ใช้ได้เหมือนกับปิดปิวขาว แต่มีฤทธิ์แรงกว่า ใช้ได้ผลดีกว่า)(กะเหรี่ยงเชียงใหม่)
ใบ นำไปปั่นผสมพริกไทย ดีปลี ขมิ้นดำ ไพล ปั้นเป็น ลูกกลอนกินเป็นยาบำรุงกำลัง ขับลม(คนเมือง)
- ราก ช่วยย่อย ช่วยเจริญอาหาร บำรุงธาตุ ขับลม กระจายลม รักษาริดสีดวง แก้คุดทะราด
ลำต้น ขับโลหิตระดู แก้ปวดท้อง
ใบ ขับเสมหะ
ดอก รักษาโรคตา ทั้ง 5 ช่วยย่อยอาหาร แก้ปวดท้อง [5]
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
[5] พงษ์ศักดิ์ พลเสนา, 2550. พืชสมุนไพรในสวนป่าสมุนไพรเขาหินซ้อน ฉบับสมบูรณ์. สวนพฤกษศาสตร์ ภาคตะวันออก (เขาหินซ้อน). เจตนารมณ์ภัณฑ์, ปราจีนบุรี.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง