ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา เจตมูลเพลิงขาว, ปิดปิวขาว
เจตมูลเพลิงขาว, ปิดปิวขาว
Plumbago zeylanica L.
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Plumbaginaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Plumbago zeylanica L.
 
  ชื่อไทย เจตมูลเพลิงขาว, ปิดปิวขาว
 
  ชื่อท้องถิ่น - โก้นหลัวะ(ม้ง), ตอชู(กะเหรี่ยงเชียงใหม่), หนวดแมว(ไทลื้อ) - ปิดปิวขาว (ภาคเหนือ) [5]
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ - ไม้พุ่มขนาดเล็ก
ใบ เดี่ยว เรียงสลับ
ดอก ออกที่ง่ามใบและปลายกิ่ง สีขาว
ผล แห้งแตก [5]
 
  ใบ ใบ เดี่ยว เรียงสลับ
 
  ดอก ดอก ออกที่ง่ามใบและปลายกิ่ง สีขาว
 
  ผล ผล แห้งแตก [5]
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ใบ ทุบแล้วหมกไฟให้ร้อนแล้วนำไปห่อผ้าใช้ห่อมือห่อเท้าให้ คนที่ป่วยเป็นไข้มาเลเรีย เชื่อว่าช่วยลดพิษไข้(ม้ง)
ใบและราก ตำแล้วนำไปพอกบริเวณที่โดนตัวบุ้งทำให้คัน(กะเหรี่ยงเชียงใหม่)
ดอก สับตากแห้งใช้เข้ายาห่มตำรับไทลื้อ บำรุงร่างกายและผิวพรรณ(ไทลื้อ)
- ราก ช่วยย่อย ช่วยเจริญอาหาร บำรุงธาตุ รักษาโรคผิวหนัง รักษาริดสีดวง แก้คุดทะราด ขับลมในกระเพาะและลำไส้
ลำต้น ขับโลหิตระดู แก้ปวดท้อง
ใบ ขับเสมหะ
ดอก รักษาโรคตา ทั้ง 5 ช่วยย่อยอาหาร แก้ปวดท้อง [5]
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
[5] พงษ์ศักดิ์ พลเสนา, 2550. พืชสมุนไพรในสวนป่าสมุนไพรเขาหินซ้อน ฉบับสมบูรณ์. สวนพฤกษศาสตร์ ภาคตะวันออก (เขาหินซ้อน). เจตนารมณ์ภัณฑ์, ปราจีนบุรี.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง