ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา ลั่นทม
ลั่นทม
Plumeria sp.
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Apocynaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Plumeria sp.
 
  ชื่อไทย ลั่นทม
 
  ชื่อท้องถิ่น พอเจ(กะเหรี่ยงเชียงใหม่)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ -
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - เปลือกต้น ต้มน้ำดื่มแก้ท้องร่วง, ยาง นำมาทารักษาโรคคางทูม(กะเหรี่ยงเชียงใหม่)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง