ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา ตุ๊อูเหล่
ตุ๊อูเหล่
Polygonum sp.3
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Polygonaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Polygonum sp.3
 
  ชื่อไทย -
 
  ชื่อท้องถิ่น ตุ๊อูเหล่(กะเหรี่ยงแดง)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ -
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ยอดอ่อน นำไปแกง(กะเหรี่ยงแดง)
- ทั้งต้น ต้มให้หมูกิน(กะเหรี่ยงแดง)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง