ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา ตะเข็บ
ตะเข็บ
Pothos scandens L.
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Araceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Pothos scandens L.
 
  ชื่อไทย ตะเข็บ
 
  ชื่อท้องถิ่น เครืองุม(ไทลื้อ), เครือเขาดินผีทะมอย, มึชิกมอย(ลั้วะ)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ -
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - เครือ ใช้เป็นเชือกมัดรั้ว(ลั้วะ)
- ทั้งต้น ใช้ประดับองค์ผ้าป่าในกรณีที่มีงานทอดผ้าป่า (ปัจจุบันนี้ไม่ได้ใช้แล้ว)(ไทลื้อ)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง