ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา มะแฟน
มะแฟน
Protium serratum Engl.
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Burseraceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Protium serratum Engl.
 
  ชื่อไทย มะแฟน
 
  ชื่อท้องถิ่น มะแฟน(คนเมือง), ตะพีเหมาะ(กะเหรี่ยงแดง), ไฮ่ม่าดี้(ปะหล่อง), เจี้ยนต้องแหงง(เมี่ยน), ตะพีเหมาะ(กะเหรี่ยงแดง)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ ต้น เป็นพรรณไม้ยืนต้น ขนาดกลาง ลำต้นมีความสูงประมาณ 20 เมตร
ใบ ใบเป็นประกอบ มีใบย่อยประมาณ 7 – 9 ใบ ลักษณะของใบย่อยเป็นรูปรียาว ปลายใบมีติ่งแหลม ส่วนโคนใบกลมมน ขนาดของใบยาวประมาณ 2 – 4.5 นิ้ว กว้างประมาณ 1 – 2.5 นิ้ว ใบอ่อนมีขนขึ้นประปราย แต่พอแก่ขนก็จะหลุดไป เป็นใบเรียบเกลี้ยง ใต้ท้องใบจะเห็นเส้นใบเป็นรูปตาข่ายเห็นได้ชัด ก้านใบยาวประมาณ 1 ซม.
ดอก ดอกออกเป็นช่อกระจายอยู่ตามบริเวณง่ามใบ ลักษณะของดอกมีกลีบดอก และกลีบรองกลีบดอกมีอย่างละ 5 กลีบ มีเป็นสีเขียว กลางดอกก็จะมีเกสรตัวผู้ประมาณ 10 อัน และเกสรตัวเมียอีก 1 อัน มีขนาดสั้นกว่ากลีบดอก
ผล ผลมีลักษณะค่อนข้างกลมมน มีร่อง 2 – 3 ร่อง เปลือกผลเป็นสีแดง ภายในผลมีเนื้อนุ่มสีขาวและมีเมล็ด เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1 – 2 ซม. เมล็ดจะแข็ง[1]
 
  ใบ ใบ ใบเป็นประกอบ มีใบย่อยประมาณ 7 – 9 ใบ ลักษณะของใบย่อยเป็นรูปรียาว ปลายใบมีติ่งแหลม ส่วนโคนใบกลมมน ขนาดของใบยาวประมาณ 2 – 4.5 นิ้ว กว้างประมาณ 1 – 2.5 นิ้ว ใบอ่อนมีขนขึ้นประปราย แต่พอแก่ขนก็จะหลุดไป เป็นใบเรียบเกลี้ยง ใต้ท้องใบจะเห็นเส้นใบเป็นรูปตาข่ายเห็นได้ชัด ก้านใบยาวประมาณ 1 ซม.
 
  ดอก ดอก ดอกออกเป็นช่อกระจายอยู่ตามบริเวณง่ามใบ ลักษณะของดอกมีกลีบดอก และกลีบรองกลีบดอกมีอย่างละ 5 กลีบ มีเป็นสีเขียว กลางดอกก็จะมีเกสรตัวผู้ประมาณ 10 อัน และเกสรตัวเมียอีก 1 อัน มีขนาดสั้นกว่ากลีบดอก
 
  ผล ผล ผลมีลักษณะค่อนข้างกลมมน มีร่อง 2 – 3 ร่อง เปลือกผลเป็นสีแดง ภายในผลมีเนื้อนุ่มสีขาวและมีเมล็ด เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1 – 2 ซม. เมล็ดจะแข็ง[1]
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ผล รับประทานได้ มีรสเปรี้ยว(คนเมือง,ปะหล่อง,เมี่ยน)
ใบอ่อนและผลสุก รับประทานได้(กะเหรี่ยงแดง)
- เนื้อไม้ ใช้ทำฟืน(กะเหรี่ยงแดง)
- ราก ใช้รากสดหรือแห้งนำมาต้มเอาน้ำกินเป็นยาแก้พิษซาง แก้ไข้ และเป็นยาถอนพิษต่าง ๆ เป็นต้น
ผล ใช้รับประทานได้[1]
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
[1] วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม, 2548. พจนานุกรมสมุนไพรไทย. ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 6. รวมสาส์น (1977) จำกัด. กรุงเทพ ฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง