ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา พริกไทยส้ม
พริกไทยส้ม
Pseudodissochaeta septentrionalis (W.W.Sm.) M.P. Nayar
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Melastomataceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Pseudodissochaeta septentrionalis (W.W.Sm.) M.P. Nayar
 
  ชื่อไทย พริกไทยส้ม
 
  ชื่อท้องถิ่น ลำง้า(ลั้วะ)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ -
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ผลสุก รับประทานได้(ลั้วะ)
- ยอดอ่อน รับประทานสดเป็นยาแก้อาการปวดท้อง(ลั้วะ)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง