ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา Spiny amaranth, Spiny pigweed
Spiny amaranth, Spiny pigweed
Amaranthus spinosus L.
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Amaranthaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Amaranthus spinosus L.
 
  ชื่อไทย ผักโขมหนาม
 
  ชื่อท้องถิ่น บะโด่(ลั้วะ), ด่อเร่น(ปะหล่อง), ผักโขมหนาม(คนเมือง)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ ไม้ล้มลุกฤดูเดียว ลำต้นตั้งตรง กลมมนหรือเป็นสันป้าน แตกกิ่งก้านมาก ผิวเรียบหรือมีขนเล็กน้อย
 
  ใบ ใบเดียว เรียงสลับ รูปไข่แกมขอบขนานแกมใบหอก เมื่ออ่อนอยู่มีขนเล็กน้อยที่เส้นใบ
 
  ดอก ดอกช่อออกที่ซอกใบและปลายกิ่ง ดอกย่อยเรียงตัวอัดกันแน่น มีหนาม ไม่แข็ง กลีบรวมโค้ง ขอบกลีบใส ตรงกลางมีแถบสีเขียวหรือม่วง แยกเพศอยู่บนต้นเดียวกัน
 
  ผล ผลแห้งแตกได้ รูปขอบขนาน ปลายแยกเป็น 3 พู
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ใบ ยอดอ่อน และดอก นึ่งกิน คั่ว หรือผัด(ลั้วะ)
ยอดอ่อน นำไปประกอบอาหาร เช่นแกงใส่เนื้อหมู(ปะหล่อง)
ต้นอ่อน นำไปแกง(คนเมือง)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
ลักษณะ http://www.pharmacy.mahidol.ac.th/siri/index.php?page=search_detail
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง