ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา กะหนานปลิง
กะหนานปลิง
Pterospermum acerifolium (L.) Willd.
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Sterculiaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Pterospermum acerifolium (L.) Willd.
 
  ชื่อไทย กะหนานปลิง
 
  ชื่อท้องถิ่น ตะมุ่ย(เมี่ยน)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ -
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - เนื้อไม้ ใช้สร้างบ้าน(เมี่ยน)
- เนื้อไม้ ใช้ทำสะพานในพิธีตานขัว(เมี่ยน)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง