ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา ขามคัวะ
ขามคัวะ
Pterospermum semisagittatum Buch.-Ham.
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Sterculiaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Pterospermum semisagittatum Buch.-Ham.
 
  ชื่อไทย ขามคัวะ
 
  ชื่อท้องถิ่น ตุ๊ดหงาด(ขมุ)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ ขามคัวะเป็นไม้ต้นมีพุ่มอยู่ปลายยอด
 
  ใบ ใบเดี่ยวออกเรียงสลับ ใบรูปไข่และรูปรี ขนาดใบกว้าง 5-6 ซม. ยาว 10-15 ซม. ปลายใบเรียวแหลม โคนมน ขอบจักฟันเลื่อย ผิวใบเรียบ หลังใบสีอ่อน กิ่ง ก้านใบ และผิวใบมีขนนุ่มสีน้ำตาลปกคลุม
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - เปลือกต้น ตากแห้งแล้วใช้เคี้ยวกินกับหมาก(ขมุ)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง