ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา ถั่วเสี้ยนป่า, เพียด
ถั่วเสี้ยนป่า, เพียด
Pueraria phaseoloides (Roxb.) Benth.
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Papilionaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Pueraria phaseoloides (Roxb.) Benth.
 
  ชื่อไทย ถั่วเสี้ยนป่า, เพียด
 
  ชื่อท้องถิ่น มือแผด(ลั้วะ), กะตั้งล้วง(เมี่ยน), แพด(ลั้วะ), เปี้ยด(ขมุ)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ -
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - เปลือกต้น ใช้ทำเชือก(ลั้วะ)
เครือสด ใช้มัดสิ่งของ(เมี่ยน)
เปลือกต้น นำมาฉีกเป็นเส้นๆแล้วนำเส้นใยที่ได้มาสานสวิง(ลั้วะ)
เครือ ลอกเปลือกออกเป็นเส้นๆตากแห้งแล้วนำมาฟั่นเป็นเกลียวเชือก ใช้สานสวิง(ขมุ)
- ใบ ใช้เป็นอาหารสัตว์ให้วัวกิน(เมี่ยน)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง