ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา ก๋าวเลือด
ก๋าวเลือด
Pueraria sp.
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Papilionaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Pueraria sp.
 
  ชื่อไทย -
 
  ชื่อท้องถิ่น ก๋าวเลือด (ไทใหญ่)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ -
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ยาง สีแดงนำไปใส่แก้ปากเปื่อยหรือฟันโยก หรือทาปากเด็กให้เด็กเจริญอาหาร, เครือ ใช้ดองเหล้าบำรุงเลือด(ไทใหญ่)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง