ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา ผักขม, ผักโหมแดง
ผักขม, ผักโหมแดง
Amaranthus lividus L.
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Amaranthaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Amaranthus lividus L.
 
  ชื่อไทย ผักขม, ผักโหมแดง
 
  ชื่อท้องถิ่น ด่อเร่ง(ปะหล่อง), ผักขม(ไทลื้อ), ผักหม(คนเมือง), เหย่าอ่า(ม้ง), ไล่เลนหยั่ง(เมี่ยน), ผักโหมแดง(คนเมือง)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ -
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ยอดอ่อนและใบอ่อน ลวกเป็นผักจิ้มน้ำพริก หรือนำไปประกอบอาหาร เช่น แกง ผัด(ปะหล่อง)
ใบ นำไปประกอบอาหารเช่น คั่วหรือผัด(ไทลื้อ)
ใบอ่อน ประกอบอาหารเช่นผัดหรือแกงเป็นต้น(คนเมือง,เมี่ยน,ม้ง)
- ยอดอ่อนและต้นอ่อน นำไปแกงทั้งต้น ใช้เป็นอาหารเลี้ยงสัตว์ ต้มให้หมูกิน(คนเมือง)
ต้น นำไปต้มเป็นอาหารเลี้ยงหมู(ปะหล่อง)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง