ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา เมี่ยงผี
เมี่ยงผี
Pyrenaria diospyricarpa Kurz
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Theaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Pyrenaria diospyricarpa Kurz
 
  ชื่อไทย เมี่ยงผี
 
  ชื่อท้องถิ่น หมากจ๊อกเทิ้น(ไทใหญ่), โด่นาเด(กะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอน)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ -
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ผลดิบ กินได้มีรสเปรี้ยว ผลสุก กินได้มีรสหวาน(ไทใหญ่)
- ผล เอาไปทุบ แช่น้ำ แล้วใช้สระผม หรือซักผ้า(กะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอน)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง