ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา ก่อตาหมู
ก่อตาหมู
Quercus sp.1
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Fagaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Quercus sp.1
 
  ชื่อไทย ก่อตาหมู
 
  ชื่อท้องถิ่น ก่อทราย(คนเมือง)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ -
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - เปลือกไม้ ทุบแล้วแช่น้ำข้าวทิ้งไว้ ทำให้มีรสเปรี้ยว แล้วเอาไปตาก เอามาเคี้ยวกับหมาก(คนเมือง)
- เปลือกไม้ ใช้ย้อมผ้า หรือย้อมเส้นด้ายที่ใช้สานแห หรือยอ(คนเมือง)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง