ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา Drunken sailor,Rangoon creeper
Drunken sailor,Rangoon creeper
Quisqualis indica L.
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Combretaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Quisqualis indica L.
 
  ชื่อไทย เล็บมือนาง
 
  ชื่อท้องถิ่น ช้วนเต่าเจ๋(ม้ง), หม่ะสะฮะ(ปะหล่อง)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ -
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ใบหรือลำต้น ต้มน้ำดื่มแก้อาการปวดท้องเวลามีประจำเดือน หรือให้สตรีหลังคลอดบุตรดื่มเป็นยาขับเลือดเสียที่ยังคั่งค้างอยู่ในมดลูก (เป็นยาขับเลือด) (ม้ง)
ทั้งต้น ต้มในน้ำรวมกับต้นมะก้างปลา ใบตองใบสุดท้ายของต้นกล้วยที่ออกหัวปลีแล้ว และต้นยัวนาพรก ใช้อาบรักษาอาการตัวบวม(ปะหล่อง)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง