ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา ������������������������������
หยั่งสมุทร
Amalocalyx microlobus Pierre ex Spire
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Apocynaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Amalocalyx microlobus Pierre ex Spire
 
  ชื่อไทย หยั่งสมุทร
 
  ชื่อท้องถิ่น เพี๊ยะแว๊ด(ลั้วะ), หระเฮะ(ขมุ), ซิมคา(ไทลื้อ), เครือกอน(คนเมือง)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ ไม้เถา
 
  ใบ ใบ เป็นใบเดี่ยว ออกตามข้ามกันเป็นคู่ ๆ รูปมนแผ่ กว้าง 8-18 ซม. ยาว 10-19 ซม.โคนใบหยักเว้าปลายใบสอบ ปลายสุกมักคอดเป็นติ่ง ด้านท้องงใบมีขนนุ่มหนาแน่น ส่วนหลังมีขนประปราย ก้านใบยาว 1-4 ซม.
 
  ดอก ดอก ออกเป็นช่อตามง่ามใบ กลีบรองกลีบดอก 5 กลีบมีขนนุ่ม กลีบดอกสีชมพู ติดกันเป็นถ้วยยาวปลายแฉกเป็น 5 แฉกตื้น ๆ เกสรผู้ 5 อันติดอยู่กับผนังดอกด้านใน
 
  ผล ผล เป็นฝักแข็ง ๆ รูปกรวยแหลม กว้าง 2-3 ซม. ยาว 8-10 ซม. มีขนยาว ๆ คลุมแน่น ภายในมีเมล็ดเล็ก ๆ จำนวนมาก ปลายเมล็ดมีขนยาว ๆ ติดเป็นกระจุก
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ดอกและผล นำมาจิ้มเกลือหรือน้ำปลา มีรสเปรี้ยว(ลั้วะ)
ผล นำมาฝานเป็นแว่นๆ ใส่น้ำพริกหรือแกงเพื่อเพิ่มรสเปรี้ยว, ดอก รับประทานได้ มีรสเปรี้ยว(ขมุ)
ผลอ่อน นำมาจิ้มเกลือรับประทานได้(ไทลื้อ)
- เส้นใยจากลำต้นและเนื้อไม้จากเครือแก่ ใช้สานตาข่ายจับปลา(ในสมัยก่อน)(คนเมือง)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง