ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา หยั่งสมุทร
หยั่งสมุทร
Amalocalyx microlobus Pierre ex Spire
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Apocynaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Amalocalyx microlobus Pierre ex Spire
 
  ชื่อไทย หยั่งสมุทร
 
  ชื่อท้องถิ่น เพี๊ยะแว๊ด(ลั้วะ), หระเฮะ(ขมุ), ซิมคา(ไทลื้อ), เครือกอน(คนเมือง)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ ไม้เถา
 
  ใบ ใบ เป็นใบเดี่ยว ออกตามข้ามกันเป็นคู่ ๆ รูปมนแผ่ กว้าง 8-18 ซม. ยาว 10-19 ซม.โคนใบหยักเว้าปลายใบสอบ ปลายสุกมักคอดเป็นติ่ง ด้านท้องงใบมีขนนุ่มหนาแน่น ส่วนหลังมีขนประปราย ก้านใบยาว 1-4 ซม.
 
  ดอก ดอก ออกเป็นช่อตามง่ามใบ กลีบรองกลีบดอก 5 กลีบมีขนนุ่ม กลีบดอกสีชมพู ติดกันเป็นถ้วยยาวปลายแฉกเป็น 5 แฉกตื้น ๆ เกสรผู้ 5 อันติดอยู่กับผนังดอกด้านใน
 
  ผล ผล เป็นฝักแข็ง ๆ รูปกรวยแหลม กว้าง 2-3 ซม. ยาว 8-10 ซม. มีขนยาว ๆ คลุมแน่น ภายในมีเมล็ดเล็ก ๆ จำนวนมาก ปลายเมล็ดมีขนยาว ๆ ติดเป็นกระจุก
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ดอกและผล นำมาจิ้มเกลือหรือน้ำปลา มีรสเปรี้ยว(ลั้วะ)
ผล นำมาฝานเป็นแว่นๆ ใส่น้ำพริกหรือแกงเพื่อเพิ่มรสเปรี้ยว, ดอก รับประทานได้ มีรสเปรี้ยว(ขมุ)
ผลอ่อน นำมาจิ้มเกลือรับประทานได้(ไทลื้อ)
- เส้นใยจากลำต้นและเนื้อไม้จากเครือแก่ ใช้สานตาข่ายจับปลา(ในสมัยก่อน)(คนเมือง)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง