ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา ระย่อม
ระย่อม
Rauvolfia serpentina (L.) Benth.ex Kurz
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Apocynaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Rauvolfia serpentina (L.) Benth.ex Kurz
 
  ชื่อไทย ระย่อม
 
  ชื่อท้องถิ่น หญ้าหย่อม(คนเมือง)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ ต้น เป็นพรรณไม้พุ่ม ขนาดเล็ก ลำต้นจะมีความสูงไม่เกิน 60 ซม. เปลือกจะเป็นสีขาว และมีน้ำยางสีขาว จะผลัดใบในฤดูแล้ง และจะผลิใบใหม่ในฤดูฝน ส่วนดอกนั้นจะออกต้นฤดูหนาว
ใบ จะออกเป็นคู่ตรงข้ามกัน ลักษณะใบจะเป็นรูปรีแกมรูปหอกตรงปลายใบแหลม ใบจะมีความกว้างประมาณ 1.5 – 10 ซม. และมีความยาวประมาณ 5 – 21 ซม.
ดอก จะออกเป็นช่อสีขาว ชมพู หรือสีแดง ลักษณะดอกคล้ายดอกเข็ม ก้านดอกจะเป็นสีแดง มีกลีบรองกลีบดอก 5 กลีบ มีลักษณะเป็นหลอดโค้งเล็กน้อย
ผล ผลอ่อนจะเป็นสีเขียว ส่วนผลสุกจะเป็นสีดำ ผลนั้นจะมีลักษณะเป็นผลแฝดติดกันตรงโดนด้านในและจะอุ้มน้ำ ผลจะมีความยาวประมาณ 1 – 1.8 ซม.[1]
 
  ใบ ใบ จะออกเป็นคู่ตรงข้ามกัน ลักษณะใบจะเป็นรูปรีแกมรูปหอกตรงปลายใบแหลม ใบจะมีความกว้างประมาณ 1.5 – 10 ซม. และมีความยาวประมาณ 5 – 21 ซม.
 
  ดอก ดอก จะออกเป็นช่อสีขาว ชมพู หรือสีแดง ลักษณะดอกคล้ายดอกเข็ม ก้านดอกจะเป็นสีแดง มีกลีบรองกลีบดอก 5 กลีบ มีลักษณะเป็นหลอดโค้งเล็กน้อย
 
  ผล ผล ผลอ่อนจะเป็นสีเขียว ส่วนผลสุกจะเป็นสีดำ ผลนั้นจะมีลักษณะเป็นผลแฝดติดกันตรงโดนด้านในและจะอุ้มน้ำ ผลจะมีความยาวประมาณ 1 – 1.8 ซม.[1]
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ราก ตากแห้งแล้วตำผสมแกลบหรือข้าวให้สัตว์กินเป็นยาเบื่อ(คนเมือง)
- ราก เป็นยาลดความดัน reserpine เพราะเป็นตัวที่ออกฤทธิ์มากที่สุด และช่วยระงับอาการปวด เป็นยากล่อมประสาท รักษาอาการไข้ ขับระดู รักษาอาการท้องเดิน โรคบิด ยาต้มจากรากช่วยขับปัสสาวะ เพิ่มการบีบตัวของกระเพาะปัสสาวะ และขับพยาธิ
น้ำจากใบ ใช้เป็นยารักษาโรคแก้วตามัว[1]
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
[1] วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม, 2548. พจนานุกรมสมุนไพรไทย. ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 6. รวมสาส์น (1977) จำกัด. กรุงเทพ ฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง