ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา ขะย่อมใหญ่, ระย่อมน้อย
ขะย่อมใหญ่, ระย่อมน้อย
Rauvolfia verticillata (Lour.) Baillon
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Apocynaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Rauvolfia verticillata (Lour.) Baillon
 
  ชื่อไทย ขะย่อมใหญ่, ระย่อมน้อย
 
  ชื่อท้องถิ่น ติ๊ซิหน่อโพ(กะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอน)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ ไม้พุ่ม หรือไม้ต้นขนาดเล็ก สูง 1-2 เมตร กิ่งก้านเกลี้ยง มียางขาว
 
  ใบ ใบเดี่ยว ออกตรงข้าม รูปรี หรือรูปไข่กลับ หรือรูปใบหอกกลับ กว้าง 1-10 ซม. ยาว 3.1 – 30 ซม. ผิวเกลี้ยง
 
  ดอก ดอก ออกเป็นช่อเวียนที่ปลายยอด ช่อยาว 2.2-14 ซม. กลีบดอกสีขาว โคนเชื่อมเป็นหลอด ปลายแยก
 
  ผล ผลเดี่ยว หรือออกเป็นคู่ รูปไข่ กว้าง 4.5-5 มม. ยาว 8.3-14 ซม.
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ราก ต้มน้ำดื่มแก้อาการหนาวสั่น มีรสขมมาก(กะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอน)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
ลักษณะ ศูนย์ข้อมูลพืช สำนักวิชาการ-วิจัย องค์การสวนพฤกษศาสตร์
http://www.qsbg.org/Database/Botanic_Book%20full%20option/search_detail.asp?Botanic_ID=2497
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง