ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา ส้มผด
ส้มผด
Rhus chinensis Muell.
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Anacardiaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Rhus chinensis Muell.
 
  ชื่อไทย ส้มผด
 
  ชื่อท้องถิ่น เส่ฉี่(กะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอน)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ -
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ผล ใช้ช่วยปรุงอาหารทำให้มีรสเปรี้ยว(กะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอน)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง