ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา มะแฮะเลือด
มะแฮะเลือด
Rhynchosia arvensis Benth. ex Baker
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Papilionaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Rhynchosia arvensis Benth. ex Baker
 
  ชื่อไทย มะแฮะเลือด
 
  ชื่อท้องถิ่น เนาะจอบิ๊(กะเหรี่ยงเชียงใหม่)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ -
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ต้น ต้มน้ำ ให้เด็กอ่อนดื่มกินช่วยลดไข้(กะเหรี่ยงเชียงใหม่)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง