ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา Sessile joyweed
Sessile joyweed
Alternanthera sessilis (L.) DC.
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Amaranthaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Alternanthera sessilis (L.) DC.
 
  ชื่อไทย ผักเป็ดไทย, เปรี้ยวแดง
 
  ชื่อท้องถิ่น บะอุ่ม ผักหอม(ลั้วะ), บ่ะดิเยี่ยน(ลั้วะ)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ -
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ทั้งต้น นึ่งกินกับน้ำพริก(ลั้วะ)
ยอดอ่อน รับประทานเป็นผักจิ้มน้ำพริก(ลั้วะ)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง