ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา ผักสี่ทิศต้นคาย
ผักสี่ทิศต้นคาย
Rubia crassipes Coll. ex Hemsl.
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Rubiaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Rubia crassipes Coll. ex Hemsl.
 
  ชื่อไทย ผักสี่ทิศต้นคาย
 
  ชื่อท้องถิ่น ก้านแดง(ลั้วะ)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ -
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ราก มีสีส้มแดงนำไปใช้รวมกับสะปายจ๊างต้มน้ำดื่มหรือดองเหล้า แก้อาการท้องอืด เป็นยาบำรุง แก้อาการเจ็บหลังเจ็บเอว(ลั้วะ)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง