ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา ไข่ปูใหญ่, มะไข่ปู
ไข่ปูใหญ่, มะไข่ปู
Rubus alceifolius Poir.
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Rosaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Rubus alceifolius Poir.
 
  ชื่อไทย ไข่ปูใหญ่, มะไข่ปู
 
  ชื่อท้องถิ่น ลำเบี้ยก,มะตุ้ม(ลั้วะ), กะทกรก(ขมุ), ตาฉู่สะ(กะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอน), ปู่ย่ง(ไทลื้อ)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ -
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ผลสุก รับประทานได้, ยอดอ่อน นึ่งหรือรับประทานสดเป็นผักจิ้มน้ำพริก(ขมุ)
ผลสุก รับประทานได้(กะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอน,ไทลื้อ,ลั้วะ)
ยอดอ่อน นำมาปอกเปลือกออกและรับประทานได้(ลั้วะ)
- ยอดอ่อน นำมาลอกเปลือกออกแล้วกินเนื้อข้างในแก้อาการปวดท้อง
ทั้งต้น เข้าสูตรยาบำรุงกำลัง(ลั้วะ)
ต้นหรือราก ต้มน้ำใช้อาบรักษาอาการผิดเดือนในผู้หญิง(กะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอน)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง