ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา ไข่กุ้งพู ,หนามไข่กุ้ง
ไข่กุ้งพู ,หนามไข่กุ้ง
Rubus ellipticus Sm. forma obcordatus Franch.
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Rosaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Rubus ellipticus Sm. forma obcordatus Franch.
 
  ชื่อไทย ไข่กุ้งพู ,หนามไข่กุ้ง
 
  ชื่อท้องถิ่น ยะโพบิ้(กะเหรี่ยงเชียงใหม่), ลำโง้น(ลั้วะ)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ -
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ผลสุก รับประทานได้ มีรสหวานอมเปรี้ยว(กะเหรี่ยงเชียงใหม่,ลั้วะ)
- ราก ต้มน้ำดื่มแก้อาการท้องร่วง(กะเหรี่ยงเชียงใหม่)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง