ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา ไข่เขา
ไข่เขา
Rubus pyrifolius Sm.
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Rosaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Rubus pyrifolius Sm.
 
  ชื่อไทย ไข่เขา
 
  ชื่อท้องถิ่น บ่าฮู้หนามดำ(คนเมือง)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ -
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - เครือ แก้โรคริดสีดวงทวาร, ราก ต้มน้ำดื่มรักษาโรคนิ่ว(คนเมือง)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง