ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา แขม
แขม
Saccharum sp.
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Poaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Saccharum sp.
 
  ชื่อไทย แขม
 
  ชื่อท้องถิ่น แขมป้อง(ขมุ), ต้นอ้อ(คนเมือง), ลำโอย(ลั้วะ)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ -
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ลำต้น ใช้ใส่น้ำผึ้ง ใช้ในพิธีกรรมกินอ้อ มีความเชื่อว่าเด็ก ที่เข้าพิธีนี้จะมีสติปัญญาดี ความจำดี(คนเมือง)
- ลำต้น ใช้เป็นแกนสำหรับการทำหญ้าคาให้เป็นตับ(ขมุ,ลั้วะ)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง