ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา Indian willow
Indian willow
Salix tetrasperma Roxb.
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Salicaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Salix tetrasperma Roxb.
 
  ชื่อไทย สนุ่น, ไคร้นุ่น
 
  ชื่อท้องถิ่น ไคร้นุ่น(คนเมือง), เกร่ยฮอ, กะดึยเดะ(กะเหรี่ยงเชียงใหม่), ไม้ไคร้(ไทใหญ่)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ เป็นไม้ต้นขนาดเล็ก สูงได้ถึง 5 เมตร
 
  ใบ ใบเป็นใบเดี่ยว เรียงแบบสลับ รูปใบหอก ปลายใบแหลม ขอบใบเรียบ ฐานใบมน เนื้อใบค่อนข้างหนา ผิวใบเกลี้ยง
 
  ดอก ช่อดอกออกที่ปลายยอดแบบช่อเชิงลดมีก้านสั้น กลีบเลี้ยงสีเขียว กลับดอกสีขาวเป็นพู่
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ยอดอ่อน ใส่ในแกง แก้เมาพิษจากปลา เช่นปลาสะแงะ ปลามุง(ไทใหญ่)
- เปลือกต้น ต้มดื่มน้ำรักษาโรคเบาหวาน(คนเมือง)
- ต้น ปลูกไว้เพื่อยึดตลิ่งไม่ให้พังทลายได้ง่าย(กะเหรี่ยงเชียงใหม่)
 
  อ้างอิง -
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง