ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา สะพ้านก๊น, อูน ,พวงไข่มุก, อูนป่า
สะพ้านก๊น, อูน ,พวงไข่มุก, อูนป่า
Sambucus javanica Reinw. ex Blume
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Caprifoliaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Sambucus javanica Reinw. ex Blume
 
  ชื่อไทย สะพ้านก๊น, อูน ,พวงไข่มุก, อูนป่า
 
  ชื่อท้องถิ่น ไม้ขี้ป้าน, หมากอูนเทิ้น(ไทใหญ่), เปร่เส้า(ม้ง), แป่โลเหมาะ(กะเหรี่ยงแดง), ไม้พะแป้ง(ลั้วะ), ตุ้มแย่เมี่ย(เมี่ยน), ด่องก้าบ(ปะหล่อง), สะพานก๊น(คนเมือง), โป่ทีโด๊ะ(กะเหรี่ยงเชียงใหม่), ติ๊ดซีกาจึ๊(กะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอน)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ สะพานก๊นเป็นไม้พุ่ม ดอกเป็นช่อออกตามซอกใบ
 
  ใบ ใบประกอบแบบขนนกปลายคี่ มีใบย่อย 2-8 คู่ เรียงตรงข้ามรูปไข่แกมรูปขอบขนาน ขอบใบจักฟันเลื่อยถี่ ตามกิ่งและใบมีครีบโดยรอบคล้ายฟันเฟือง หูใบแผ่เป็นแผ่น
 
  ดอก กลีบดอกสีเขียวอ่อน ก้านดอกสีแดง
 
  ผล ผลกลมสีเขียว ผลแก่สีแดงจนถึงดำ เมล็ดเดี่ยวรูปไข่
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ทั้งต้น ต้มอาบ สำหรับผู้หญิงหรือผู้หญิงที่คลอดลูกใหม่ เพื่อให้สบายเนื้อสบายตัว แก้อาการปวดหลังปวดเอว(ไทใหญ่)
ทั้งต้น ต้มในน้ำให้สตรีหลังคลอดอาบช่วยให้ฟื้นตัวเร็ว(ปะหล่อง)
ใบ ใช้ร่วมกับต้นหญ้าเอ็นยืด หมกไฟ แล้วประคบบริเวณ ที่กระดูกเคลื่อน, รากต้มรวมกับรากกล้วย ดื่มน้ำแก้อาการปวดหลังปวดเอว และแก้ลมผิดเดือนหลังคลอดบุตร(คนเมือง)
ใบ ย่างไฟแล้วประคบบนบริเวณที่ปวด ช่วยบรรเทาอาการปวด(กะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอน)
ใบ ต้มน้ำดื่มแก้นิ่ว(เมี่ยน)
ราก ต้มน้ำดื่มกินแก้อาการปวดหลังปวดเอว, ใบ นำมาอังไฟ ประคบรักษากระดูกหักกระดูกเคล็ดหรือ นำไปนวดบริเวณที่ปวดเมื่อย และให้ผู้หญิงคลอดลูกแล้วอยู่ไฟด้วยการนั่งทับใบอุ่นๆ(กะเหรี่ยงเชียงใหม่)
ทั้งต้น ต้มน้ำอาบแก้อาการตัวบวม หรือ ทั้งต้นต้มรวมกับ ไมยราพ แล้วใช้ผ้าชุบน้ำประคบบริเวณที่กระดูกหัก(กะเหรี่ยงแดง)
- ดอก นำไปวัดหรือบูชาพระ(ลั้วะ)
- ผล ใช้เป็นของเล่น(ใส่กระบอกไม้ไผ่แล้วอัดทำให้เกิด เสียงดัง)(ม้ง)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ ขึ้นตามชายป่าทั่วไปที่มีความชุ่มชื้น
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง