ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา American elder
American elder
Sambucus simpsonii Rehder
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Caprifoliaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Sambucus simpsonii Rehder
 
  ชื่อไทย พวงไข่มุก, อูนบ้าน
 
  ชื่อท้องถิ่น ซิตาโหระ(กะเหรี่ยงเชียงใหม่), พอตะบุ(กะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอน), อูนบ้าน(คนเมือง), หมากอูนบ้าน(ไทใหญ่), ไม้ขี้ป้าน(ไทใหญ่)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ สะพานก๊นเป็นไม้พุ่ม
 
  ใบ ใบประกอบแบบขนนกปลายคี่ มีใบย่อย 2-8 คู่ เรียงตรงข้ามรูปไข่แกมรูปขอบขนาน ขอบใบจักฟันเลื่อยถี่ ตามกิ่งและใบมีครีบโดยรอบคล้ายฟันเฟือง หูใบแผ่เป็นแผ่น
 
  ดอก ดอกเป็นช่อออกตามซอกใบ กลีบดอกสีเขียวอ่อน ก้านดอกสีแดง ผลกลมสีเขียว
 
  ผล ผลแก่สีแดงจนถึงดำ เมล็ดเดี่ยวรูปไข่
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ทั้งต้น ต้มอาบแก้อาการตัวบวม(ไทใหญ่)
ราก ต้มน้ำดื่มแก้อาการท้องร่วง(กะเหรี่ยงเชียงใหม่)
- ช่อดอก ใช้ไปวัดเพื่อบูชาพระ หรือใช้ในพิธีกรรมต่างๆ(กะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอน,คนเมือง,ไทใหญ่)
- ต้น ปลูกเป็นแนวรั้ว(กะเหรี่ยงเชียงใหม่)
ต้น ปลูกประดับ และดอกมีกลิ่นหอม
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ ขึ้นตามชายป่าทั่วไปที่มีความชุ่มชื้น
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง