ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา Soap Nut Tree
Soap Nut Tree
Sapindus rarak DC.
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Sapindaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Sapindus rarak DC.
 
  ชื่อไทย มะคำดีควาย, มะซัก
 
  ชื่อท้องถิ่น ลำสิเล้ง,หมากซัก(ลั้วะ), สะเหล่เด(กะเหรี่ยงเชียงใหม่), หลี่ชีเหมาะ(กะเหรี่ยงแดง), มะซัก(คนเมือง)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ ต้น เป็นพรรณไม้ยืนต้น ขนาดกลาง ลำต้นมีความสูงประมาณ 5-10 เมตร ลักษณะของลำต้นมีเปลือกเป็นสีน้ำตาลอมเทาพื้นผิวเปลือกค่อนข้างเรียบ เรือนยอดของลำต้นค่อนข้างหนาทึบ
ใบ ใบออกเป็นช่อ เรียงสลับกัน ช่อหนึ่งมีใบย่อยประมาณ 5-9 คู่ ใบย่อยมีลักษณะเป็นรูปหอก โคนใบสอบเข้าหากันส่วนปลายใบเรียวแหลม ขนาดของใบกว้างประมาณ 0.6-1.2 นิ้ว ยาวประมาณ 2.5-4 นิ้ว ใบมีสีเขียวคล้ายๆ กับใบทองกลาง
ดอก ดอกออกเป็นช่อขนาดใหญ่ ออกตามบริเวณปลายกิ่ง ลักษณะของดอกเป็นดอกเล็ก สีนวลขาว หรือสีเหลืองอ่อนๆ ดอกหนึ่งมีกลีบรองกลีบดอกเล็ก ประมาณ 4 กลีบโคนกลีบจะเชื่อมติดกัน และมีกลีบดอกประมาณ 5กลีบ กลีบข้างนอกจะมีขนสั้นๆ สีน้ำตาลปนแดง ขึ้นประปรายและตรงกลางดอกมีเกสรตัวผู้อยู่ 10 อัน
ผล ผลมีรูปลักษณะค่อนข้างกลม ออกรวมกันเป็นพวง ขนาดของผลมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 0.65 นิ้ว ผลมีสีดำข้างในผลมีเมล็ดเปลือกหุ้มที่แข้ง ผลหนึ่งมี 1 เมล็ดเท่านั้น [1]
 
  ใบ ใบ ใบออกเป็นช่อ เรียงสลับกัน ช่อหนึ่งมีใบย่อยประมาณ 5-9 คู่ ใบย่อยมีลักษณะเป็นรูปหอก โคนใบสอบเข้าหากันส่วนปลายใบเรียวแหลม ขนาดของใบกว้างประมาณ 0.6-1.2 นิ้ว ยาวประมาณ 2.5-4 นิ้ว ใบมีสีเขียวคล้ายๆ กับใบทองกลาง
 
  ดอก ดอก ดอกออกเป็นช่อขนาดใหญ่ ออกตามบริเวณปลายกิ่ง ลักษณะของดอกเป็นดอกเล็ก สีนวลขาว หรือสีเหลืองอ่อนๆ ดอกหนึ่งมีกลีบรองกลีบดอกเล็ก ประมาณ 4 กลีบโคนกลีบจะเชื่อมติดกัน และมีกลีบดอกประมาณ 5กลีบ กลีบข้างนอกจะมีขนสั้นๆ สีน้ำตาลปนแดง ขึ้นประปรายและตรงกลางดอกมีเกสรตัวผู้อยู่ 10 อัน
 
  ผล ผล ผลมีรูปลักษณะค่อนข้างกลม ออกรวมกันเป็นพวง ขนาดของผลมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 0.65 นิ้ว ผลมีสีดำข้างในผลมีเมล็ดเปลือกหุ้มที่แข้ง ผลหนึ่งมี 1 เมล็ดเท่านั้น [1]
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ใบ นึ่งเป็นผักจิ้มน้ำพริก(ลั้วะ)
- เมล็ด รับประทานทั้งเมล็ด มีฤทธิ์เป็นยาถ่ายพยาธิ(ลั้วะ)
ยอดอ่อน นึ่งกินแก้อาการถ่ายไม่ออก และแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อ(ลั้วะ)
ใบอ่อน ต้มน้ำดื่มกินแก้อาการท้องผูก, เมล็ด กินแล้วทำให้ ท้องเสีย(กะเหรี่ยงเชียงใหม่)
- ผล นำมาทุบแล้วนำไปแช่น้ำ ใช้ซักเสื้อผ้า(กะเหรี่ยงเชียงใหม่,คนเมือง,ลั้วะ)
- ราก ขับเสมหะ เปลือก แก้กระษัย แก้พิษไข้ แก้พิษร้อน ผล ดับพิษทั้งปวง ดับพิษแก้ร้อนภายใน แก้ไข้ แก้หอบหืด รักษาโรคผิวหนัง รังแค และชันนะตุ เมล็ด รักษาโรคผิวหนัง [5]
- เปลือกลำต้น นำมาต้มเอาน้ำกินเป็นยาแก้พิษไข้ แก้พิษร้อน แก้ฝีอักเสบ แก้ฝีหัวคว่ำ และเป็นยาแก้กระษัยเป็นต้น
ใบ นำมาปรุงใช้เป็นยาแก้พิษกาฬ แก้ทุราวสา
ผล ใช้ผลที่แห้งนำมาคั่วให้เกรียม จากนั้นใช้ปรุงเป็นยาดับพิษได้ทุกชนิด แก้กาฬภายใน แก้ไข้ แก้หืด หอบ แก้โรคผิวหนัง และแก้เสลดสุมฝีที่เปื่อยพัง
เมล็ด ใช้เมล็ดสดหรือแห้ง นำมาตำให้ละเอียด ใช้พอกหรือเอามาละลายน้ำล้างแผล แก้โรคผิวหนัง
ชาวบ้านตามชนบท นิยมใช้ผลประคำดีควาย แทนสบู่ใช้ซักผ้า เพราะผลเมื่อนำมาทุบจะมีฟองคล้ายสบู่ [1]
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
[1] วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม, 2548. พจนานุกรมสมุนไพรไทย. ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 6. รวมสาส์น (1977) จำกัด. กรุงเทพ ฯ.
[5] พงษ์ศักดิ์ พลเสนา, 2550. พืชสมุนไพรในสวนป่าสมุนไพรเขาหินซ้อน ฉบับสมบูรณ์. สวนพฤกษศาสตร์ ภาคตะวันออก (เขาหินซ้อน). เจตนารมณ์ภัณฑ์, ปราจีนบุรี.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง