ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา ส้านเห็บ
ส้านเห็บ
Saurauia roxburghii Wall.
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Actinidiaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Saurauia roxburghii Wall.
 
  ชื่อไทย ส้านเห็บ
 
  ชื่อท้องถิ่น ตองจาง(คนเมือง), ลำน้ง,ส้มหละออบ, บ่ะกร็อบ(ลั้วะ)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ ส้านเห็บ เป็นไม้พุ่มกึ่งไม้ยืนต้นขนาดเล็ก กิ่งก้านกลวง
 
  ใบ ใบเดี่ยวเวียนสลับรูปหอก โคนใบเรียวแหลม ปลายใบแหลม ขอบใบจักฟันเลื่อย
 
  ดอก ดอกเป็นช่อออกตามซอกใบ
 
  ผล ผลมีเนื้อ เมื่อแก่จะแตกออกด้านบน เมล็ดมีขนาดเล็กจำนวนมาก
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ผลสุก รับประทานได้ มีรสหวาน(ลั้วะ)
ใบ นำมาเคี้ยวกินแบบเมี่ยง และเป็นส่วนประกอบในอาหารต่างๆ เช่น แกงบอน ช่วยลดความคันของบอน(ลั้วะ)
- กิ่งหรือต้น ต้มน้ำดื่มช่วยให้สร่างเมา(คนเมือง)
- เนื้อไม้ ใช้ทำฟืน(คนเมือง,ลั้วะ)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ ขึ้นทั่วไปตามชายป่าดิบชื้นและป่าดิบเขา ความสูงจากระดับน้ำทะเลตั้งแต่ 700-2,200 เมตร
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง