ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา สะเลียมหอม
สะเลียมหอม
Sauropus thorelii Beille
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Euphorbiaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Sauropus thorelii Beille
 
  ชื่อไทย สะเลียมหอม
 
  ชื่อท้องถิ่น สะเลียมไคร้(คนเมือง)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ สะเลียมไค้มันหรือไค้มันเป็นไม้พุ่ม สูงประมาณ 1.5 เมตร เปลือกสีน้ำตาล
 
  ใบ ใบประกอบแบบขนนกปลายคี่ ใบย่อยรูปหอก กว้าง 2.7-8 ซม. ยาว 6.5-26 ซม. ปลายใบเรียวแหลม โคนสอบแหลม ขอบและผิวเรียบ หลังใบสีอ่อนกว่าท้องใบ
 
  ดอก ช่อดอกออกเป็นกระจุก จำนวนมาก ตามกิ่ง ต้น และซอกใบ ดอกแยกเพศ อยู่ต้นเดียวกัน ดอกเพศผู้ ไม่มีกลีบดอก มีกลีบเลี้ยง 2 ชั้น ชั้นละ 3 กลีบ สีชมพูเข้ม เกสรเพศผู้เชื่อมติดกันเป็นท่อ ดอกเพศเมีย ไม่มีกลีบดอก มีกลีบเลี้ยง 2 ชั้น เหมือนกัน แต่สีเขียวอ่อน
 
  ผล ผลรูปครึ่งวงกลมคว่ำลง ลักษณะแข็ง มีสันโดยรอบ ผิวขรุขระ
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ใบ รับประทานกับลาบปลา ยอดรับประทานกับน้ำพริก(คนเมือง)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ พบในประเทศไทยและประเทศลาว ในประเทศไทยพบเฉพาะภาคเหนือ มีมากที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประเทศลาวพบในพื้นที่เขตชายแดนที่ติดกับภาคเหนือของประเทศไทย
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง