ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา ฝ่ามือผี
ฝ่ามือผี
Schefflera sp.2
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Araliaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Schefflera sp.2
 
  ชื่อไทย -
 
  ชื่อท้องถิ่น ฝ่ามือผี(ไทใหญ่)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ -
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ใบ กิ่งและต้น ต้มน้ำอาบแก้อาการตัวบวม แก้ปวดเมื่อย กิ่ง ต้มอาบแก้เลือดลมไม่ดี (ใช้รวมกับผักห้าส้วยและปิ้ง ขาว) ทั้งต้นต้มดื่มน้ำช่วยให้เจริญอาหาร(ไทใหญ่)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง