ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา กาฝากไม้ซาก, กาฝาก
กาฝากไม้ซาก, กาฝาก
Scurrula parasitica L.
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Scrophulariaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Scurrula parasitica L.
 
  ชื่อไทย กาฝากไม้ซาก, กาฝาก
 
  ชื่อท้องถิ่น หล่อมีโชะโป่(กะเหรี่ยงเชียงใหม่)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ -
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ผล รับประทานได้(กะเหรี่ยงเชียงใหม่)
- ทั้งต้น ต้มน้ำดื่ม รักษาอาการโรคเอดส์, กิ่ง ต้มน้ำดื่มแก้อาการปวดเอวปวดหลัง(กะเหรี่ยงเชียงใหม่)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง