ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา Chayote
Chayote
Sechium edule (Jacq.) Sw.
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Cucurbitaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Sechium edule (Jacq.) Sw.
 
  ชื่อไทย แตงกะเหรี่ยง, มะเขือเครือ. ซาโยเต้
 
  ชื่อท้องถิ่น มะเขือเครือ(คนเมือง), มะเคร่อกูลา(ปะหล่อง), ฝรั่งเจี้ย(เมี่ยน), สะกอเบล(กะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอน)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ -
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ยอดอ่อนและผลอ่อน ใช้ประกอบอาหาร เช่น ผัด แกง หรือลวกกิน กับน้ำพริก(คนเมือง,ปะหล่อง,เมี่ยน,กะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอน)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง