ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา รักขาว
รักขาว
Semecarpus cochinchinensis Engl.
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Selaginellaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Semecarpus cochinchinensis Engl.
 
  ชื่อไทย รักขาว
 
  ชื่อท้องถิ่น เส่โกล่โบ(กะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอน), รักหลวง(คนเมือง)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ -
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - เปลือกต้น ต้มแล้วใช้น้ำทารอบๆ แผล ช่วยให้แผลแห้งเร็ว(กะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอน)
- ยาง มีพิษ หากสัมผัสโดนจะเป็นผื่นแดง ตัวบวม แก้พิษด้วยการนำใบหารช้างร้องไปต้มอาบ(คนเมือง)
- ยาง ใช้ลงรัก(คนเมือง)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง