ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา Candelabra bush
Candelabra bush
Senna alata (L.) Roxb. (Syn. Cassia alata L.)
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Caesalpiniaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Senna alata (L.) Roxb. (Syn. Cassia alata L.)
 
  ชื่อไทย ชุมเห็ดเทศ
 
  ชื่อท้องถิ่น - โครเหมาะ(กะเหรี่ยงแดง), ขี้เหล็กใหญ่(ไทลื้อ) - ขี้คาก ลับมืนหลวง หมากกะลิงเทศ (ภาคเหนือ) Candelabra bush, Ringworm bush
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ ไม้พุ่ม
ใบ ประกอบแบบขนนกปลายคู่
ดอก ช่อออกที่ปลายกิ่ง สีเหลือง
ผล เป็นฝัก [5]
 
  ใบ ใบ ประกอบแบบขนนกปลายคู่
 
  ดอก ดอก ช่อออกที่ปลายกิ่ง สีเหลือง
 
  ผล ผล เป็นฝัก [5]
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ใบ นำมาตำใช้ทาบริเวณที่เป็นกลากเกลื้อน(กะเหรี่ยงแดง)
- ลำต้น ขับพยาธิ แก้คุดทะราด แก้กระษัยเส้น ขับปัสสาวะ แก้สิว แก้บิด
ใบ รักษากลาก เกลื้อน แก้กระษัย ขับปัสสาวะ รักษาโรคผิวหนัง เป็นยาระบาย สมานธาตุ
ดอก เป็นยาระบาย
ฝัก ขับพยาธิ [5]
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
[5] พงษ์ศักดิ์ พลเสนา, 2550. พืชสมุนไพรในสวนป่าสมุนไพรเขาหินซ้อน ฉบับสมบูรณ์. สวนพฤกษศาสตร์ ภาคตะวันออก (เขาหินซ้อน). เจตนารมณ์ภัณฑ์, ปราจีนบุรี.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง