ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา โผงเผง, ดับพิษ
โผงเผง, ดับพิษ
Senna hirsuta (L.) Irwin
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Caesalpiniaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Senna hirsuta (L.) Irwin
 
  ชื่อไทย โผงเผง, ดับพิษ
 
  ชื่อท้องถิ่น สะหน่ำสะอี้(ปะหล่อง), อิเฉ่อะโชเหมาะ(กะเหรี่ยงแดง), ลำมึนหลวง(คนเมือง)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ -
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ยอดอ่อน ลวกรับประทานเป็นผักจิ้มน้ำพริก(คนเมือง)
- ราก ต้มน้ำดื่มแก้อาการนอนไม่หลับ ทำให้ง่วง(ปะหล่อง)นอน
เมล็ด คั่วแช่ในน้ำหรือรากต้มน้ำดื่มแก้อาการปัสสาวะขัด หรือท้องผูก(กะเหรี่ยงแดง)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง