ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา ขี้เหล็กเลือด
ขี้เหล็กเลือด
Senna timoriensis (DC.) Irwin
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Caesalpiniaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Senna timoriensis (DC.) Irwin
 
  ชื่อไทย ขี้เหล็กเลือด
 
  ชื่อท้องถิ่น ขี้เหล็กป่า(ขมุ)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ -
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - เนื้อไม้หรือกิ่ง ใช้ในการก่อสร้าง(ขมุ)
ลำต้น ใช้ทำฟืน(ขมุ)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง